Καλό Πάσχα

Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση.
Με την ευχή και την ελπίδα να περάσουμε σύντομα τις δύσκολες καταστάσεις.